смт. Петропавлівка. Петропавлівський ДНЗ № 2
Навчальний процес

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти

та реалізується згідно з Державною базовою програмою розвитку дитини дош-

кільного  віку «Я у світі»,навчально-методичними посібниками, затвердженими МНО.

Діяльність дошкільного навчального закладу регламується  планом  роботи ,  який складається на навчальний рік та оздоровчий період,схвалюється педагогічною радою,

 затверджується  керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління

 управління освітою. План на оздоровчий період  додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

Навчальний рік у дошкільному навчальному  закладі починається 1 вересня і закінчується

31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.